Eric CHOQUET

Gerechtsdeurwaarders
Eric CHOQUET

Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything

George Bernard Shaw

Oprichter van INTERMEDIANCE

Benoemd in 1996

Specialiteiten
 • Universitaire graad Expertise van Kunstwerken (Parijs II – Panthéon Assas)
 • Opleiding “Veilingmeester” (Parijs)
 • Masterclass in mededingingsrecht / Jurist Mededinging (École de Droit et de Management – Parijs II)
Functies
(huidige of vroegere)
 • Wn. Voorzitter, Ondervoorzitter, Nationaal Secretaris van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België
 • Lid van de Raad Van Bestuur van het Juridisch-Maatschappelijk Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders (SAM-TES)
 • Lid van de Raad Van Bestuur van de vrije en intellectuele beroepen van België (UNPLIB)
 • Lid van de Benoemingscommissie van de Gerechtsdeurwaarders
 • Lid van de Redactieraad van het tijdschrift “De Gerechtsdeurwaarder”
 • Verslaggever van de Raad van de Arrondissementskamer van de Gerechtsdeurwaarders en Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders van Namen
 • Voorzitter van het Studie- en Documentatiecentrum van INTERMEDIANCE (C.E.D.I.)
 • Membre de l’Institut Art & Droit
 • Membre du Groupement des Huissiers de Justice Officiers Vendeurs (FR)
 • Diverse andere mandaten
Vakgebieden
Kunstrecht / Kunstmarkt
Staat van bevinding
Schatting / Taxatie van meubelen en roerende zaken
Vrijwillige openbare veiling
Intellectueel recht
Elektronische vaststelling
Gerechtelijk recht
Openbare aanbestedingen
Protest
Loterijen en wedstrijden
Stuur mij een bericht