U bent een klant

en u wenst de stand van zaken
van uw dossiers te kennen.

U hebt een schuld

aan ons en u wenst toegang tot uw
persoonlijke ruimte.