Laat openstaande schuldvorderingen uw bedrijf niet in gevaar brengen ! INTERMEDIANCE helpt u uw financiële toestand gezond te houden door schulden in te vorderen.