Paul HAMOIR

Gerechtsdeurwaarders

La vie est une œuvre d’Art

Georges Clémenceau

Benoemd in 1982

Functies
(huidige of vroegere)
  • Lid van de Afdeling “Kunst” van het Studie- en Documentatiecentrum van INTERMEDIANCE (C.E.D.I.)
Vakgebieden
Vrijwillige openbare veiling
Gerechtelijk recht
Gewest- en Gemeentebelastingen
Loterijen en wedstrijden
Federale belastingen
Executierecht
Vaststellingen
Internationale Procedures
Stuur mij een bericht